Login /Register

Log in  \/ 
x
x
Register  \/ 
x

PIC: Seen - Transportation

                                                               

TOUCH OR CLICK ON EACH PICTURE AND THEN PLAY THE SOUND

ỤGBỌ ALA/ ỤGBỌ ANỊMoto
ỤGBỌ ALA/ ỤGBỌ ANỊMoto

 
CAR

Click Here

ỤGBỌ OGIDI ALA/ỤGBỌ OGIDI ANỊ
ỤGBỌ OGIDI ALA/ỤGBỌ OGIDI ANỊ

TRAIN

Click Here

ỤGBỌ ELU/ỤGBỌ ENU
ỤGBỌ ELU/ỤGBỌ ENU

AEROPLANE

Click Here

Ụgbọ Elu nta/Obele Ụgbọ Enu
Ụgbọ Elu nta/Obele Ụgbọ Enu

HELICOPTER

Click Here

Ụgbọ ogologo/Ụgbọ ogonogo/Bọsụ
Ụgbọ ogologo/Ụgbọ ogonogo/Bọsụ

BUS

Click Here

Ụgbọ Mmiri/Ụgbọ Mmili
Ụgbọ Mmiri/Ụgbọ Mmili

SHIP

Click Here

Ụgbọ  Ndi Ọrịa/Ụgbọ Ndị Ọya
Ụgbọ Ndi Ọrịa/Ụgbọ Ndị Ọya

AMBULANCE

Click Here

Ugbo Ụmụ Akwụkwọ/Bọsụ Ụmụ sukulu
Ugbo Ụmụ Akwụkwọ/Bọsụ Ụmụ sukulu

SCHOOL BUS

Click Here

Ụgbo ọkwọ ọtọ ekene Eze/Ụgbọ Ọkwụ Ọtọ
Ekene Eze
Ụgbo ọkwọ ọtọ ekene Eze/Ụgbọ Ọkwụ Ọtọ Ekene Eze

SPORTS UTLITY VEHICLE

Click Here

Agbata Eke
Agbata Eke

TAXI

Click Here

Ọgba Tum Tum/Ekpekpe/Ọkada
Ọgba Tum Tum/Ekpekpe/Ọkada

MOTOR CYCLE

Click Here

Igwe
Igwe

BICYCLE

Click Here

Iji ụkwụ/Iji Ọkpa/I ga Ije
Iji ụkwụ/Iji Ọkpa/I ga Ije

TO WALK (WALKING)

Click Here

Ị gba ọsọ
Ị gba ọsọ

TO RUN (RUNNING)

Click Here

HORSE RIDING
HORSE RIDING

 HORSE RIDING

Click Here

 

                                                               

 

IGBOGADI DONATION PLEA

WHY DONATE TO IGBOGADI?

Web Analytics
No Internet Connection