Login To Your Account/Register

Log in  \/ 
x
x
Register  \/ 
x

  • ono

Grammar

 In this lesson, you will learn about "Action Words". These are words for what we do  regularly like sleeping, praying, eating, etc.

 

No.

 

Igbo/English

 

Igbo & English 

Sentences

 

  

1

ra

 

 

Ụla

 Sleep

-------------- 

 Ihi ụra

Ilalụ ụla

 

 To sleep

    -------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------

 

Ilaba n'ụra

  

 

 Inaba n'ula

To go to sleep/

To go to bed

-----------

 

Ite n'ụra

 

Itete n'ụla

 

To wake up from sleep

 

A na m ehi ụra

A na m arahu ụra

 

A na m alalụ ụla

 

  I am sleeping

-----------

Achọrọ m ihe ụra

 Achọlụ m ilalụ ụla

 I want to sleep or

I need to sleep or

I desire to sleep

 

---------

Anyi chọrọ ihe ụra

 

Anyi chọlụ ilalụ ụla

 

We want to sleep or

We need to sleep or

We desire to sleep

-------------

A chọrọ m ilaba n'ụra n'oge

 

 

A chọlụ m inaba n'ụla n'oge

 

 

I want to go to bed on time or

I need to go to bed on time or

I desire to go to bed on time

  -------------

 E tela m n'ụra

 

E tego m n'ụla

 

 

I am awake from sleep

-----------

A chọrọ m

 I want or I need or I desire

--------------

Anyị We

  

 

2

 

Ekpere

 

Ekpele

Prayer

  

 ---------  

Ikpe Ekpere

Ikpe ekpele

 

To Pray

 

 

 

 

Bịa ka anyị kpee Ekpere

 

Bia ka anyị kpee ekpele

Come Let us pray

 

 ---------------

A chọrọ m ikpe ekpere

A chọlụ m ikpe ekpele

I want to pray                     

---------------

Anyị chọrọ  ikpe ekpere

Anyị chọlụ  ikpe ekpele

 

We want to pray

 

-----------

Bịa= Come

Bịa n'ebe a= Come here

  

 

3

 

ihu

Iru

Face

-------------

Isa Ihu            

 

Isa Iru            

 

 

To Wash  Face 

 

 

 

ihu m mara nma

Iru m amaka

My face is beautiful

-------------- 

 Ga ka isa ihu ụtụtụ

 

Jee ka isaa Iru ụtụtụ

 

Go and have your morning 

face wash

 -----------

 

A na m asa iru  ụtụtụ          

 

A na m asa iru ụtụtụ           

 

I am having my morning

face wach  

------------

Ga= Go

JeeGo

 

 

 

4

 

 

Isa Ọnụ

 

Isa Ọnụ         

 

 

 

To wash the mouth

 

Nwanne m nwaanyị chọrọm

isa ọnụ ụtụtụ

Nwanne m nwaanyị chọlụ

isa ọnụ ụtụtụ

My sister wants to wash

her mouth

 -----------

 

A na m asa ọnụ ụtụtụ                

A na m asa ọnụ ụtụtụ            

I am having my morning

mouth wash 

------------

Ụtụtụ = Morning 

Na-asa = Is washing  

 

  

 

5

 

 

 Ịsa Eze          

Isa Eze         

 

 

-------------------------

 


 

A choro m m isa eze m

A chọlụ m isa Eze m

I want to brush my teeth

------------

A na m asa eze m

 

I am brushing my teeth

---------------------

 Anyi na-asa eze anyị

 

We are brushing our teeth

 

 

6

 

 ịsa ahụ

 

 

Ịsa arụ

 

 

To take a shower

 A na m asa ahụ

 

 

A na m asa ahụ

 

I am taking a shower.

 

 

7

 

 

isi nri

isi nli

To Cook /To prepare food

Mother and Father cooking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nri

 

 

My mother is preparing breakfast

Nne m na-acho isi nri ụtụtu

Nne m na-acho isi nli ụtụtu

My mother wants to

prepare breakfast

 

 

 

 

 

 

Nne m na Nnam na-esi nri

 

Nne m na Nnam na-esi nni

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 Iri nri

Ili nni

To eat food

--------------------------

Iri ife

Ile ife

 

To eat some thing

 

Notes:

ụtụtụ = morning

ehihe=afternoon

efifieafternoon

anyasi =  evening

mgbedeevening

Abali = night

Abaninight

uchichinight

 A chọrọ m iri nri

A chọlụ m ili nni

I want to eat food

 

Anyị na-eri nri ụtụtụ

Anyị na-eli nni ụtụtụ

We are eating break fast

 

Anyi na-eri ife

Anyi na-eli ife

We are eating some thing

-------------------------

Anyi na-eri nri -----(fill blank)

 

We are eating

---------

 

 

 

 

9

 

 

Ịṅụ

 

To Drink

 iṅu ihe

ịṅụ ife

ila ife

 

To drink some thing

 

ịṅụ mmiri

 

ịṅụ mmili

To drink water

 

Ịṅụ mmanya

 

ịṅụ mmanya

ịla mmanya

To drink alcohol

 

 

A na m aṅụ mmiri

 I am drinking water

Anyị na  aṅụ mmiri

 

We are drinking water

 

 

10

 

Ijikere

 

 

Ikwado

 

To prepare/ To get ready

A chororọ m ijikere iga

ulọ akwụkwọ

A cholu m ikwado ije

ụnọ akwukwọ

 

I want to get ready to

go to school

-------

Anyị  chọrọ ijikere ịga ọrụ

We want to get ready

to go to work 

Anyị chọlụ ikwado iga ọlụ         

 

 

 

 

11

 

Iga         

    

Ije 

 

To go

-------------

Ụlọ  Akwụkwọ = school;

Afia Market/Shop

Ahịa = Market/Shop

Ọlụ =Work

Ọrụ  = work;

 

Ụlọ Ọgwụ = Hospital

Ụnọ Ọgwụ = Hospital

Ịchọ ọru = job hunting

 Ichọ ọlụ = Job Hunting

Ụnọ  Akwụkwọ = school;

 

Nne na Nna m chorọ ịga ọrụ      

 

 

Nne m na Nna m chọlụ ije ọlụ

 

My mother and father want

to go to work

-------------

Nwanne m nwoke na-achọ ọrụ    

 

Nwanne m nwoke na-achọ ọlụ    

My brother is job hunting/

My brother is looking for work               

-------------

  

Nwanne m nwanyị chọrọ

ịga ahịa   

   

Nwnne m nwanyị chọlụ

m ije afịa

 

 

My sister wants to go

the market or shop

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Igụ akwụkwọ 

 

     

Igụ  akwụkwọ

  To read a book

 

 

Achọrọ m  ịgụ akwụkwọ

 

Achọlụ m igụ akwụkwọ

I want to read a book

 

 

 

PLEASE ADD YOUR COMMENTS (Voice, Text, Image, Video) IN THIS MEMBERS FORUM!
(Please keep it very clean, civilized and interesting. Violators will be kicked out without warning)

 

LEARN IGBO IN 1 DAY

 

Fun To Learn Igbo

 
 

Web Analytics