No category set to the module!

Ezi n'l  - Family

 

Ezi n'n - Family

    

 

 

Central Igbo &

Anambra /English

 

 Igbo/English Sentences

 

 1

 Nna

 

Father

 

 Nna m b ezigbo mmad

 Nna m b ezigbo mmad

 My father is a good man.

 

 2

 Nne

 

 

Nne

Mother

 Nne m mara nma d egwu.

 

 Nne m bmalicha 

nwaany.

 

My mother is very  

beautiful.

 

 

3

 

Di

 

Di

 

 

 

Di m b ọgaranya.

 Di m bgalanya.

My husband is a

wealthy man.

 

 

 

4

 

Nwunye

 

 Nwunye

 

Wife

 

Nwunye m mara

nma nwaay

Nwunye m b

malicha nwaany

 

My wife is a 

beautiful woman

 

 

5

 

Di na Nwunye

 

Di na Nwunye 

 

Husband and Wife

  

Any b Di na nwunye

 

 

Any b Di nawunye.

We are husband

and wife

 6

 Nwanne nna m

 

mb

"Iya"

 

  

Uncle

 Nwanne nna m 

bara taa

 Nwanne nna m

bal taa

Iya m bara taa

My uncle came today

 

 7

 Nnanne nne m

 Nnanne nne m

 

"Iye eye"

 

Aunt

 Nwanne nne m bi

n'l any

Nwanne nne m bi

n'n any

 Iye eye m b n'l any

My Aunt lives in

our house  

 8

 Nwoke

 

 Man (Male)

 

Nwoke a bụ nwanne m

This Man is my brother 

 

 

 

9

 

Nwaany

Nwaany

 

 

 

Woman (Female)

 

 

Nwaany a b asa.

 

Nwaany a b

asampete

 This woman is a

dazzling beauty.

 

 

 

 

10

 

Nna Oche

Nnanna

 

 

 Grand father

 

Nna m oche ka di ndu

 Nnanna m  ka di ndu

 My grandfather

is still alive.

 

11

 

Nne Oche

Nnenne

 Grand mother

 

 

 

 

Nne Oche m di obi oma

Nnenne m di obi oma

My Grand mother is kind

 

12

 

Nwa nwoke

 

Nwa nwoke

 

Boy

 

Nwa m nwoke 

na-agba bl.

 Nwa m nwoke

 na-agba bl.

 My son is playing ball 

 

 

 

13

 

Nwa nwaany

Nwa nwaany

 

Daughter

 

Nwa m nwaany mara nma.

 Nwa m nwaanyi bu  

malcha nwa

My daughter is a

beautiful girl.

 

14

 

Nwantakr

 

 

Nwantakl

 

Child

 

Emeka na-eme omume ka nwatakr.

 

Emeka na-eme

omume

ka nwatakl.                     

Emeka behaves

like a Child.

 

 

15

 

Nwa hụọ

Nwa fụọ

 

 

New born Baby

 

 

 

 

Nwunye m mr

nwa hụọ.

 

Nwunye m ml

nwafụọ.

 My wife gave birth

to a new baby.

 

 

16

 

Onye na-eku Nwa

 

 

Onye na-enedo Nwa

 

Baby Sitter

 

Nneka b onye

na-eku nwa.

{mp3}16f2{/play}

 

Nneka b onye

na-enedo nwa.

{mp3} 16f2a{/mp3}

Nneka is a

baby sitter

 

 

17

 

Nwanne nwoke

 

 

Nwanne nwoke

Brother

 

Nwanne m b onye

ka ikpe.

 

 

Nwanne m nwoke

b  onye oka ikpe .

My brother is a

lawyer.

 

 

18

 

Nwanne nwanyị

       

Sister

 

 

Nwanne m nwanyị 

bụ nwa akwụkwọ

My sister is a student

My sister is a student  

 

 

 

 

 

 

19

 

Okenye

 

 

Okenye

 

 

 

Elder

 

Okenye na-enwe

uche kara nwanta.

 

Okenye na-enwe

uche kala nwata.

An elder is wiser

than a child.

 

20

 

Dimkpa

 

 

Dimkpa

A strong man

 

Okereke b dimkpa

 

Okeke b ndikpa

 

Okereke/Okeke is

a strong man.

 

 

21

 

Okoroba

 

 

Okoloba

 

Youth (Male)

 

Emeka b okoroba

 

 

Emeka b okolobia

 

Emeka is a

young man.

     

 

22

 

Agbghoba

 

Agbghoba

Lady(Young woman)

Amaka b agbghba.

 

Amaka b agbghba.

 

Amaka is a

young lady

 

 

23

 

Ntorobia

 

Ntoloba

 

 

Youth

(Male or Female)

 

 

 

Emeka na Amaka

b ntoroba.

 

 

Emeka na amaka

b ntoloba.

 

 

Emeka and Amaka are

 young adults

 

 

24

 

Ejima

 

  

Ejima

 

 

 

 

Twins

 

Nwa nne m mr

ejima.

 

 

Nwa nnem ml

ejima.

 

 

My sister gave birth

to a set of twins.

 

 

 

25

 

 

Enyi

yi

Enyi Nwoke


 
Oyi Nwaanyi

 

 

Friend

Male Friend

Female Friend

 

 Nd b Enyi

 

Nd a bu y

 

These are friends

 

Nd a b Enyi nwoke

na enyi nwaanyi

Nd a byi nwoke

na yi nwaanyi

 

These are boy friend

and girl friend

 

 

 

28

 

 

 

Onye Agbata Obi


 
Onye Agbata Obi

 

Neighbor

 

 

Onye agbata obi any

b onye r ubi              


  

Onye agbata obi any

b-k ugbo


  

Our neighnor

is a farmer

 

Ikwu na Ibe

fs cousins1

Relations

 Anyi bụ Ikwu na Ibe

We are relations

   

Ụmụ Nne Nwoke

fs 3 brother preferred1

Brothers

 

Anyi bụ ụmụ nne atọ.

We are three brothers

   

Ụmụ Nwanne 

fs sibblings grid

Siblings

 

Anyị bụ Ụmụ Nwanne ise

We are five siblings

 

 

 

 

 

 

Copyright � 2018-2021. Mother Tongue Academy. All Rights Reserved.We can be  reached  by Phone at (516) 289-8977  or by our Website  Contact  E-mail

× Progressive Web App | Add to Homescreen

To install this Web App in your iPhone/iPad press icon. Progressive Web App | Share Button And then Add to Home Screen.

Offline