Login To Your Account/Register

Log in  \/ 
x
x
Register  \/ 
x

Begin

 

 

 

Igbo

 

 

Sentence in Igbo/English

 

 

1

 

I chi ochi

 

Ichi Ochi

 

 

To Laugh

 

Ichi ochi bara uru

 

Ichi ochi balụ  ulu

 

 

Laughter is beneficial

 

 

 

2

 

Ikwa  akwa

 

 

Ibe akwa

 

To  Cry

 

Nwntakiri na-akwa akwa.

 

Nwntakili na-ebe akwa.

 

 

The baby is crying.

 

 

 

3

 

Iko onu

 

 

Iko ọnụ

 

 

Swearing

 

Okeke  na Okafo na ako onu

 

Okeke  na Okafo na ako onu

 

 

Okeke and Okafo are swearing

at each other.

 

 

 

4

 

Ilụ ọgụ

 

 

Inụ ọgụ

 

 

Fighting

 

Emeka  na Chika na-alu ogu.

 

Emeka  na Chika na-anu ogu.

 

 

Emeka and Chika are fighting.

 

 

 

5

 

Ima njakiri

 

 

 

Ima njakilii

 

 

Shooting breeze

 

Uche na-ama njakiri

 

 

 

Uche na-ama njakili

 

Uche likes  to shoot breeze

 

 

 

6

 

Ikpa amu

 

 

Ikpa amu

 

 

Cracking jokes

 

Clowning around

 

Ike na-akpa amụ  nke ukwu

 

 

Ike na-akpa amụ rie nne

 

 

Ike cracks jokes a lot

 

 

 

 

BEGIN PEOPLE THINGS ALPH NUMB NAMES DICT TOS
<

 

 

 

Speak Igbo In 15 Minutes

Ụmụ Akwụkwọ Igbo

LEARN IGBO IN 1 DAY

 

Launching MTA

Fun To Learn Igbo

 
 

Olu Ụmụ Igbo

 
 

Web Analytics