Log in  \/ 
x
x

GRID: Alphabet Pictures

 

  <<= PREVIOUS LESSON

A, a      

Akwukwo     

 

    Book

           

     Anya

   

Eye

 

 B, b

Bọọlụ

 

   Ball

    Bịa

 

Come

 

 CH, ch   

Chineke 

 

     Chukwu 

       God

   Chere          

              wait

      Wait

 

 D , d

Dọkinta

 

Doctor

Dalu  (Thank you)            

  

Dee ihe  (Write Something)

 

             

 

Dozie

 

 

Fix (arrange)

 E, e    

Ego/Ego

Money 

 

    Egbe

  

 

         

          Kite

 F, f

Felie

(FENIE

Fly  

   Ficha

  

Clean/Clear         

 G, g    

Gaa

  

      Go 

Gini 

What?

 

 

 

 GB, gb

Gbaa

 Shoot

 

Gbata

Rush/Come quickly

 

 GH, gh 

 Ghọta

Pluck    

    Ghanye

           Pour      

GW, gw     

Gwuo mmiri 

     Swim          

     Gwakọ  

         Mix   

 

 H, h

  Hie

Sleep

 

 

 Ha(fa)

   They

 I, i

 

Ichoku

   

   Parrot

 Iri nri 

 

 

  Ili Nni

 To eat food

 

 Ị, ị

Ịgba

 

 Drum

 

Ịga ije

 

  

 

To walk  

 J, j

Ji

 

 

Yam

----------   

Jee ahịa 

 

Jee afịa

   

Go to Market   

 

 Jaa m mma

 

 

Praise me

--------  

   Jee ọrụ

   Jee ọlụ 

         going to work4

 Go to Work

K, k 

Karama 

 

    Bootle

 

Kedụ?


 

 

How?

 

 KP, kp

Kpakpando

 

 

  Star

 

Kpọọ m

 

 

Call me

 KW, kw

Kwọta

 

Carry

 Kwere

 

Agree

 L, l

 Lampu

 

Lamp

 

 

Lee

 

Look

 M, m

Mma

 

 

 Knife

 

 

 

Mechie

 

Close

--------------

 Mụọ ịte egwu

 Mụọ ịgba egwu

 Learn how to dance

 

 N, n

      Nna

fs mazi nna

   Father 

 

 

Nne

  Mother 

Ṅ, ṅ

ụọ

 

Drink

  

Ṅụrịa

  

Rejoice/Jubilate

 

NW, nw 

 Nwaanyị

 Female/lady/girl

 

 

Nwa

                  Child

 NY, ny

 

Nye m ego

 

 

Give me money

 

 

Nyịrị yaa

 

 

Difficult to him/her

O, o

Oke

    

 

Rat

 Osisi

  

Tree

Ọ , ọ

 Ọka

 Corn

 

Ọkụkọ

 

Chicken/Fowl

P, p

     Pelụ

Pail

 Pụọ

Go out

R, r

    Rula

Drink/leak soup

 

Ree ihe

Sell something

S, s

     Saa eze

  

 

Brush Teeth

 

Saa Ahụ

 

 Saa arụ

  

Take a bath/

shower

 

 

 

Sie ihe

 

Sie ife 

 

Cook 

something

 

Sh, sh

      Sheeti

Sheet

 Shiri nri

Cooked food

T, t

Taa

   

Chew

 

 

 

Tigbuo

Kill

U, u

Une

Banana

 

Ugbo

Farm

Ụ, ụ

Ụmu Nwnne

Ụmunne 

 

fs sibblings grid

 Siblings

 Ụlọ(Ụnọ)

 

 

   House

 

 

V, v

Vọọ isi

 

Comb hair

 

 

Vutere m

 

Carry to

(for) me

 

 

W, w

Waya

Wire

 

 

Weta ego

Bring money

  Y, y

Yaabasị

  Onions

aYịya

Cray fish

 

Z, z

Zaa ụlọ   

 

Zaa ụnọ  

Sweep the house

Zaa ezi

 

Sweep compound

 

Zie ozi

 

 

Send/Give message

 

 

PLEASE ADD YOUR COMMENTS (Voice, Text, Image, Video) IN THIS MEMBERS FORUM!
(Please keep it very clean, civilized and interesting. Violators will be kicked out without warning)

BEGIN PEOPLE THINGS ALPH NUMB NAMES DICT TOS

Speak Igbo In 15 Minutes

Ụmụ Akwụkwọ Igbo

LEARN IGBO IN 1 DAY

 

Launching MTA

Fun To Learn Igbo

 
 

Igbo Books

Olu Ụmụ Igbo

 
 

Copyright   All Rights Reserved, 2011-2020. Mother Tongue Academy. We can be  reached  by Phone at (516) 643-1545  or by our Website Contact  E-mail

Web Analytics